JÁ JSEM MAAAAALÝ SLUUUŠŇÁÁÁČEK, ....JEŽEK BEZ KLECE

Prázdniny opět zkratkovitě:

V celém šedivém toku času vybočily opět jenom Luční slavnosti v R.Ledečsko se stalo mediální hvězdou díky dvaceti prchlým býkům. Nova informovala téměř denně. Nejvíce mne zaujal spot, kde náš místní policejní náčelník stojí u Nivy a s upřeným vševědoucím a všeobjímajícím pohledem hledí do dáli. Že by se rodila nová screenstar?