Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 03 Podmínky -> 03.08 Jednoduchý celočíselný kalkulátor

MENU

03.08 Jednoduchý celočíselný kalkulátor

Zadání:
Sestavte jednoduchý celočíselný kalkulátor.
Řešení:
Náš kalkulátor bude umět pouze operace součtu, rozdílu, součinu a podílu.
Na začátku programu si načteme dvě celočíselné hodnoty do proměnných a, b a znakovou proměnnou op.
Na základě hodnoty proměnné op vypočteme pomocí příkazu select case hodnotu výsledku a výsledek zobrazíme.
Pokud bude zadán jiný znak, než +, -, * nebo /, zobrazíme chybové hlášení.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim a, b, v, zb As Integer
    Dim op As Char

    Console.Write("Zadejte prvni cislo: ")
    a = Console.ReadLine
    Console.Write("Zadejte operaci: ")
    op = Console.ReadLine
    Console.Write("Zadejte druhe cislo: ")
    b = Console.ReadLine

    Select Case op
      Case "+"
        v = a + b
        Console.WriteLine("{0}{1}{2}={3}", a, op, b, v)
      Case "-"
        v = a - b
        Console.WriteLine("{0}{1}{2}={3}", a, op, b, v)
      Case "*"
        v = a * b
        Console.WriteLine("{0}{1}{2}={3}", a, op, b, v)
      Case "/"
        v = a \ b
        zb = a Mod b
        Console.WriteLine("{0}{1}{2}={3} zbyde {4}", a, op, b, v, zb)
      Case Else
        Console.WriteLine("Neznama operace")
    End Select

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení
Pro učitele:
Kalkulátor lze doplnit o další funkce, nastane ovšem problém s funkcemi, které vyžadují pouze jednu hodnotu (goniometrické funkce, absolutní hodnota, atd.).