Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.01 Sčítání čísel do dosažení hodnoty

MENU

04.01 Sčítání čísel do dosažení hodnoty

Zadání:
Sestavte program, který bude načítat čísla do té doby, dokud jejich součet nepřekročí zadanou hodnotu.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu DO ... LOOP UNTIL, který kontroluje podmínku na konci výpočtu.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim cislo, soucet, pocet, suma As Integer


    pocet = 0
    soucet = 0

    Console.Write("Zadejte maximalni hodnotu souctu: ")
    suma = Console.ReadLine

    Do
      pocet = pocet + 1
      Console.Write("Zadejte {0}.cislo: ", pocet)
      cislo = Console.ReadLine
      soucet = soucet + cislo
    Loop Until soucet > suma

    Console.WriteLine("Pocet cisel: {0}", pocet)
    Console.WriteLine("Soucet cisel: {0}", soucet)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení
Pro studenty:
Pozor, nesmíte vynechat sekci inicializace proměnných. Do proměnné pocet a soucet MUSÍTE vložit hodnotu O (nula), jinak by program dosadil své počáteční hodnoty.

Pro učitele:
U tohoto programu lze vyvolat diskuzi, kdy program nikdy neskončí (např. při zadávání nulových hodnot, hodnot kladných a záporných stejných velikostí atd.).