Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.02 Aritmetický průměr řady čísel

MENU

04.02 Aritmetický průměr řady čísel

Zadání:
Sestavte program, který vypočte aritmetický průměr ze zadaného počtu čísel.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu FOR, který bude načítat čísla tolikrát, jakou hodnotu zadáme do proměnné pocet.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim cislo, prumer, soucet As Double
    Dim pocet, i As Integer


    Console.Write("Zadejte pocet cisel: ")
    pocet = Console.ReadLine

    soucet = 0

    For i = 1 To pocet
      Console.Write("Zadejte {0}.cislo: ", i)
      cislo = Console.ReadLine
      soucet = soucet + cislo
    Next i

    prumer = soucet / pocet

    Console.WriteLine("Aritmeticky prumer={0:0.000}", prumer)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení
Pro studenty:
Pozor, nesmíte vynechat sekci inicializace proměnných. Do proměnné soucet MUSÍTE vložit hodnotu 0 (nula), jinak by program dosadil své počáteční hodnoty.

Pro učitele:
Doporučuji ukázat a vysvětlit studentům, jak program zareaguje na nulovou hodnotu v proměnné pocet a na záporné hodnoty v proměnné pocet.