Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.03 Aritmetický průměr lichých čísel z řady čísel

MENU

04.03 Aritmetický průměr lichých čísel z řady čísel

Zadání:
Sestavte program, který vypočte aritmetický průměr z lichých hodnot ze zadaného počtu čísel.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu FOR, který bude načítat čísla tolikrát, jakou hodnotu zadáme do proměnné pocet.
Každé zadané číslo testujeme na lichost, jestliže bude jeho hodnota lichá, přičteme ho k součtu a zvýšíme počet lichých
čísel o jedna.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim prumer, soucet As Double
    Dim cislo, pocet, pocetlichych, i As Integer

    Console.Write("Zadejte pocet cisel: ")
    pocet = Console.ReadLine

    soucet = 0
    pocetlichych = 0

    For i = 1 To pocet
      Console.Write("Zadejte {0}.cislo: ", i)
      cislo = Console.ReadLine
      If cislo Mod 2 = 1 Then
        soucet = soucet + cislo
        pocetlichych = pocetlichych + 1
      End If
    Next i

    prumer = soucet / pocetlichych

    Console.WriteLine("Aritmeticky prumer lichych cisel={0}", prumer)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení
Pro studenty:
Pozor, nesmíte vynechat sekci inicializace proměnných. Do proměnné soucet a pocetlichych MUSÍTE vložit hodnotu 0 (nula), jinak by program dosadil své počáteční hodnoty.
Uvědomte si, že počítače definují nulu jako sudé číslo.

Pro učitele:
Doporučuji ukázat a vysvětlit studentům, jak program zareaguje na nulovou hodnotu v proměnné pocet a na záporné hodnoty v proměnné pocet.
Další problém nastane, pokud nebude zadáno žádné liché číslo.