Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.04 Aritmetický průměr každého třetího čísla

MENU

04.04 Aritmetický průměr každého třetího čísla

Zadání:
Sestavte program, který vypočte aritmetický průměr z každého třetího čísla ze zadaného počtu čísel.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu FOR, který bude načítat čísla tolikrát, jakou hodnotu zadáme do proměnné pocet.
Ke zjištění, zda je číslo třetí, použijeme řídící proměnnou cyklu FOR i.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim cislo, n, i, soucet As Integer
    Dim ap As Double

    Console.Write("Zadejte pocet cisel: ")
    n = Console.ReadLine

    soucet = 0

    For i = 1 To n
      Console.Write("Zadejte {0}.cislo: ", i)
      cislo = Console.ReadLine
      If i Mod 3 = 0 Then
        soucet = soucet + cislo
      End If
    Next i

    ap = soucet / (n \ 3)

    Console.WriteLine("Aritmeticky prumer={0:0.000}", ap)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení
Pro studenty:
Pozor, nesmíte vynechat sekci inicializace proměnných. Do proměnné soucet MUSÍTE vložit hodnotu 0 (nula), jinak by program dosadil své počáteční hodnoty.

Pro učitele:
Doporučuji ukázat a vysvětlit studentům, jak program zareaguje na nulovou hodnotu v proměnné pocet a na záporné hodnoty v proměnné pocet.