Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.06 Celočíselná mocnina

MENU

04.06 Celočíselná mocnina

Zadání:
Sestavte program, který vypočte celočíselnou mocninu postupným násobením.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu FOR, který bude násobit jedničku základem tolikrát, kolikátá mocnina je zadána.
Module Module1

  Sub Main()


    Dim mocnina, i As Integer
    Dim zaklad, vysledek As Double

    Console.Write("Zadejte zaklad mocniny: ")
    zaklad = Console.ReadLine
    Console.Write("Zadejte mocninu: ")
    mocnina = Console.ReadLine

    vysledek = 1

    For i = 1 To mocnina
      vysledek = vysledek * zaklad
    Next i

    Console.WriteLine("Vysledek={0:0.000}", vysledek)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení
Pro studenty:
Pozor, nesmíte vynechat sekci inicializace proměnných. Do proměnné vysledek MUSÍTE vložit hodnotu 1 (jedna), jinak by program dosadil své počáteční hodnoty. Nemůžete použít hodnotu 0 (nula), výsledkem násobení by vždy byla 0 (nula).

Pro učitele:
Doporučuji ukázat a vysvětlit studentům, jak program zareaguje na nulovou hodnotu v proměnné pocet a na záporné hodnoty v proměnné pocet. Pro hodnotu 0 (nula) bude program reagovat správně, pro záporné nikoliv.