Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.07 Dělení celých čísel postupným odečítáním

MENU

04.07 Dělení celých čísel postupným odečítáním

Zadání:
Sestavte program, který vypočte podíl dvou čísel pomocí postupného odečítání.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu DO ... LOOP UNTIL. Budeme od dělence odečítat dělitele tak dlouho, až bude dělenec menší než
dělitel. Při každém odečtení zvýšíme hodnotu proměnné vysledek o 1 (jedna).
Module Module1

  Sub Main()

    Dim delenec, delitel, vysledek As Integer

    Console.Write("Zadejte delenec: ")
    delenec = Console.ReadLine
    Console.Write("Zadejte delitel: ")
    delitel = Console.ReadLine

    vysledek = 0

    Do
      delenec = delenec - delitel
      vysledek = vysledek + 1
    Loop Until delenec < delitel

    Console.WriteLine("{0}:{1}={2}, zbytek {3}", delitel * vysledek + delenec,
              delitel, vysledek, delenec)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení
Pro studenty:
Pozor, nesmíte vynechat sekci inicializace proměnných. Do proměnné vysledek MUSÍTE vložit hodnotu 0 (nula), jinak by program dosadil své počáteční hodnoty.

Pro učitele:
Pozor na zadání záporných a nulových čísel, program by se mohl dostat do nekonečné smyčky.