Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.08 Hledání čísel s hodnotou odpovídající jejich pořadovému číslu

MENU

04.08 Hledání čísel s hodnotou odpovídající jejich pořadovému číslu

Zadání:
Sestavte program, který určí počet čísel ze zadané řady čísel, jejichž hodnota se rovná jejich pořadovému číslu.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu FOR. Nejprve načteme do proměnné n celkový počet zadávaných čísel v řadě. Poté
pomocí cyklu FOR načteme všechna čísla a každé z nich zkontrolujeme, zda jeho hodnota odpovídá jeho pořadovému
číslu. Pokud ano, zvýšíme hodnotu proměnné pocet o 1 (jedna).
Pozn.: pořadové číslo zadávané hodnoty je obsaženo v proměnné i.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim cislo, i, pocet, n As Integer

    Console.Write("Zadejte pocet cisel: ")
    n = Console.ReadLine

    pocet = 0

    For i = 1 To n
      Console.Write("Zadejte {0}.cislo: ", i)
      cislo = Console.ReadLine
      If cislo = i Then
        pocet = pocet + 1
      End If
    Next i

    Console.WriteLine("Pocet cisel: {0}", pocet)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení
Pro studenty:
Pozor, nesmíte vynechat sekci inicializace proměnných. Do proměnné pocet MUSÍTE vložit hodnotu 0 (nula), jinak by program dosadil své počáteční hodnoty.