Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.09 Hledání čísel dělitelných 6

MENU

04.09 Hledání čísel dělitelných 6

Zadání:
Sestavte program, který určí počet čísel ze zadané řady čísel, jejichž hodnota je beze zbytku dělitelná číslem 6.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu FOR. Nejprve načteme do proměnné n celkový počet zadávaných čísel v řadě. Poté
pomocí cyklu FOR načteme všechna čísla a každé z nich zkontrolujeme, zda je jeho hodnota dělitelná 6 beze zbytku.
Pokud ano, zvýšíme hodnotu proměnné pocet o 1 (jedna).
Module Module1

  Sub Main()

    Dim cislo, n, i, pocet As Integer

    Console.Write("Zadejte pocet cisel: ")
    n = Console.ReadLine

    pocet = 0

    For i = 1 To n
      Console.Write("Zadejte {0}.cislo: ", i)
      cislo = Console.ReadLine
      If cislo Mod 6 = 0 Then
        pocet = pocet + 1
      End If
    Next i

    Console.WriteLine("Pocet cisel={0}", pocet)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení
Pro studenty:
Pozor, nesmíte vynechat sekci inicializace proměnných. Do proměnné pocet MUSÍTE vložit hodnotu 0 (nula), jinak by program dosadil své počáteční hodnoty.