Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.11 Hledání počtu záporných, nulových a kladných čísel

MENU

04.11 Hledání počtu záporných, nulových a kladných čísel

Zadání:
Sestavte program, který určí počet čísel ze zadané řady čísel, která jsou kladná, záporná a nulová.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu FOR. Nejprve načteme do proměnné n celkový počet zadávaných čísel v řadě. Poté
pomocí cyklu FOR načteme všechna čísla a každé z nich zkontrolujeme, zda je jeho hodnota kladná, nulová nebo záporná.
Pokud ano, zvýšíme hodnoty příslušných proměnných pk, p0 a pz o 1 (jedna).
Module Module1

  Sub Main()

    Dim cislo, n, i, pz, p0, pk As Integer

    Console.Write("Zadejte pocet cisel: ")
    n = Console.ReadLine

    pz = 0
    p0 = 0
    pk = 0

    For i = 1 To n
      Console.Write("Zadejte {0}:cislo: ", i)
      cislo = Console.ReadLine
      If cislo < 0 Then pz = pz + 1
      If cislo = 0 Then p0 = p0 + 1
      If cislo > 0 Then pk = pk + 1
    Next i

    Console.WriteLine("Pocet zapornych cisel={0}", pz)
    Console.WriteLine("Pocet nulovych cisel={0}", p0)
    Console.WriteLine("Pocet kladnych cisel={0}", pk)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení
Pro studenty:
Pozor, nesmíte vynechat sekci inicializace proměnných. Do proměnných pz, p0 a pk MUSÍTE vložit hodnotu 0 (nula), jinak by program dosadil své počáteční hodnoty.