Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.12 Součet čísel na lichých a sudých pozicích v řadě

MENU

04.12 Součet čísel na lichých a sudých pozicích v řadě

Zadání:
Sestavte program, který určí součet čísel ze zadané řady čísel na sudých a lichých pozicích.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu FOR. Nejprve načteme do proměnné n celkový počet zadávaných čísel v řadě. Poté
pomocí cyklu FOR načteme všechna čísla a každé z nich zkontrolujeme, zda je jeho pozice sudá či lichá.
Podle této kontroly přičteme zadanou hodnotu do součtu sudých nebo lichých pozic.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim cislo, sl, ss As Double
    Dim n, i As Integer

    Console.Write("Zadejte pocet cisel: ")
    n = Console.ReadLine

    sl = 0
    ss = 0

    For i = 1 To n
      Console.Write("Zadejte {0}:cislo: ", i)
      cislo = Console.ReadLine
      If i Mod 2 = 1 Then
        sl = sl + cislo
      Else
        ss = ss + cislo
      End If
    Next i

    Console.WriteLine("Soucet cisel na lichych pozicich: {0:0.000}", sl)
    Console.WriteLine("Soucet cisel na sudych pozicich: {0:0.000}", ss)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení
Pro studenty:
Pozor, nesmíte vynechat sekci inicializace proměnných. Do proměnných ss a sl MUSÍTE vložit hodnotu 0 (nula), jinak by program dosadil své počáteční hodnoty.