Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.13 Dělitelnost čísla

MENU

04.13 Dělitelnost čísla

Zadání:
Sestavte program, který určí, kterými čísly z intervalu 2..9 je beze zbytku dělitelné zadané číslo.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu FOR. Nejprve načteme hodnotu čísla a poté pomocí cyklu FOR vydělíme zadané
číslo všemi čísly z intervalu 2..9. Pokud při některém z dělení nastane nulový zbytek, dělitele vytiskneme.
Module Module1

  Sub Main()

   Dim cislo, i As Integer
   Dim s As String

   Console.Write("Zadejte cislo: ")
   cislo = Console.ReadLine

   s = ""

   For i = 2 To 9
     If cislo Mod i = 0 Then s = s + Str(i)
   Next

   Console.WriteLine("Zadane cislo je delitelne temito cisly z intervalu 2..9: {0}", s)

   Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení
Pro studenty:
Funkce mod vrací zbytek po celočíselném dělení.