Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.14 Nalezení čísla vyhovující podmínkám

MENU

04.14 Nalezení čísla vyhovující podmínkám

Zadání:
Sestavte program, který nalezne přirozené číslo menší nez 500 dělitelné 7, které má po vydělení čísly 2,3,4,5,6 vždy zbytek 1.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu FOR. Pomocí něj postupně otestujeme všechna čísla z intervalu 1..500 na zadané
podmínky, pokud jim bude vyhovovat, číslo vytiskneme.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim cislo As Integer

    For cislo = 1 To 500
      If (cislo Mod 7 = 0) And
        (cislo Mod 2 = 1) And
        (cislo Mod 3 = 1) And
        (cislo Mod 4 = 1) And
        (cislo Mod 5 = 1) And
        (cislo Mod 6 = 1) Then Console.WriteLine("Hledane cislo: {0}", cislo)
    Next

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení
Pro studenty:
Funkce mod vrací zbytek po celočíselném dělení.