Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.15 Nejmenší číslo dělitelné všemi čísly 1-10

MENU

04.15 Nejmenší číslo dělitelné všemi čísly 1-10

Zadání:
Sestavte program, který nelezne nejmenší přirozené číslo, které je beze zbytku dělitelné všemi čísly z intervalu 1..10.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu DO WHILE ... LOOP. Do proměnné cislo vložíme hodnotu 1 (jedna) a otestujeme,
zda vyhovuje zadané podmínce. Pokud ne, zvýšíme (inkrementujeme) hodnotu proměnné cislo o jedničku a opět
provedeme test.
Pokud bude nalezeno vyhovující číslo, cyklus končí a nalezená hodnota se vytiskne.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim cislo As Integer

    cislo = 1

    Do While cislo Mod 4 <> 0 Or
         cislo Mod 5 <> 0 Or
         cislo Mod 6 <> 0 Or
         cislo Mod 7 <> 0 Or
         cislo Mod 8 <> 0 Or
         cislo Mod 9 <> 0
      cislo = cislo + 1
    Loop
    Console.WriteLine(cislo)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení
Pro studenty:
Funkce mod vrací zbytek po celočíselném dělení.
Není nutné testovat v podmínce i dělitele 1,2,3,10 - přirozená čísla jsou dělitelná jedničkou automaticky, dvojka je obsažena v dělení čtyřkou, trojka v dělení devítkou a desítka v dělení pětkou a čtyřkou.