Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.16 Součet čísel v daném intervalu

MENU

04.16 Součet čísel v daném intervalu

Zadání:
Sestavte program, který sečte všechny celá čísla ze zadaného intervalu. 1..10.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu FOR. Načteme dolní mez intervalu (dm) a horní mez intervalu (hm). Otestujeme, zda
nebyla zadána dolní mez větší než horní mez. Pokud ano, hodnoty obou mezí vzájemně prohodíme pomocí proměnné
pom. Poté pomocí cyklu FOR sečteme všechny čísla.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim dm, hm, pom, soucet, i As Integer

    Console.Write("Zadejte dolni mez intervalu: ")
    dm = Console.ReadLine
    Console.Write("Zadejte horni mez intervalu: ")
    hm = Console.ReadLine

    If dm > hm Then
      pom = dm
      dm = hm
      hm = pom
    End If

    soucet = 0

    For i = dm To hm
      soucet = soucet + i
    Next i

    Console.WriteLine("Soucet cisel v zadanem intervalu={0}", soucet)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení