Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.17 Hledání trojice čísel, jejichž součet se rovná jejich součinu

MENU

04.17 Hledání trojice čísel, jejichž součet se rovná jejich součinu

Zadání:
Sestavte program, který nalezne trojici čísel z intervalu 1..10, jejíž součet se rovná jejímu součinu.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím tří vnořených cyklů FOR. První cyklus pro proměnnou a proběhne od hodnoty 1 (jedna)
do hodnoty 10, ostatní cykly (vzhledem k tomu, že se ve trojici nemohou čísla opakovat) proběhne od hodnoty řídící
proměnné nadřazeného cyklu povýšenou o 1 (jedna) do hodnoty 10.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim a, b, c As Integer

    For a = 1 To 10
      For b = a + 1 To 10
        For c = b + 1 To 10
          If a + b + c = a * b * c Then Console.WriteLine("{0} {1} {2}", a, b, c)
        Next c
      Next b
    Next a

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení