Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.18 Výpočty z řady čísel

MENU

04.18 Výpočty z řady čísel

Zadání:
Sestavte program, který z řady čísel zakončených záporným číslem určí součet, průměr čísel a počet čísel dělitelných zadaným číslem.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu DO ... LOOP UNTIL. Pomocí něho budeme načítat čísla do té doby, dokud nebude
zadáno záporné číslo. Každou zadanou hodnotu přičteme k součtu a otestujeme, zda je dělitelná zadaným číslem
pro test dělitelnosti. Pokud ano, zvýšíme hodnotu proměnné pocetd o 1 (jedna), abychom spočítali jejich počet.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim cislo, k, pocet, soucet, pocetd As Integer

    pocet = 0
    soucet = 0
    pocetd = 0

    Console.Write("Zadejte cislo na test deleni: ")
    k = Console.ReadLine

    Do
      pocet = pocet + 1
      Console.Write("Zadejte {0}.cislo: ", pocet)
      cislo = Console.ReadLine
      soucet = soucet + cislo
      If cislo Mod k = 0 Then pocetd = pocetd + 1
    Loop Until cislo < 0

    Console.WriteLine("Pocet cisel: {0}", pocet)
    Console.WriteLine("Soucet cisel: {0}", soucet)
    Console.WriteLine("Pocet cisel delitelnych cislem {0}: {1}", k, pocetd)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení