Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.19 Výpočet ciferného součtu čísla

MENU

04.19 Výpočet ciferného součtu čísla

Zadání:
Sestavte program, který vypočte ciferný součet zadaného přirozeného čísla.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu DO ... LOOP UNTIL. Nejdříve zjistíme zbytek po celočíselném podílu zadaného
čísla hodnotou 10 a o tento zbytek zvýšíme ciferný součet (např. pro zadané číslo 123 se ciferný součet zvýší o 3).
Poté vydělíme celočíselným dělením zadané číslo hodnotou 10 (tím se z čísla 123 stane 12). Celý proces opakujeme
do té doby, dokud se zadané číslo nevynuluje.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim cislo, soucet As Integer

    Console.Write("Zadejte cislo: ")
    cislo = Console.ReadLine

    soucet = 0

    Do
      soucet = soucet + cislo Mod 10
      cislo = cislo \ 10
    Loop Until cislo = 0

    Console.WriteLine("Ciferny soucet={0}", soucet)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení