Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.20 Test trojciferných čísel

MENU

04.20 Test trojciferných čísel

Zadání:
Sestavte program, který určí počet přirozených trojciferných čísel majících všechny číslice různé.
Řešení:
Zadání vyřešíme použitím cyklu FOR, kterým otestujeme všechna trojciferná čísla. Každé číslo rozložíme na jednotlivé
cifry - první získáme celočíselným dělením hodnotou 100 (123 div 100 = 1), druhou odečtením první cifry vynásobené
hodnotou 100 a poté celočíselným dělením hodnotou 10 (123 - 1*100 = 23, 23 div 10 = 2) a poslední odečtením první cifry
vynásobené 100 a druhé cifry vynásobené 10 (123 - 1*100 - 2*10 = 3). Poté provedeme test shodnosti těchto tří hodnot.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim cislo, a, b, c, pocet As Integer

    For cislo = 100 To 999
      a = cislo \ 100
      b = (cislo - a * 100) \ 10
      c = cislo - a * 100 - b * 10
      If a <> b And b <> c And a <> c Then pocet = pocet + 1
    Next

    Console.WriteLine("Pocet vyhovujicich cisel: {0}", pocet)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení