Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.22 Hledání prvočísla dle zadaného pořadí

MENU

04.22 Hledání prvočísla dle zadaného pořadí

Zadání:
Sestavte program, který nalezne prvočíslo dle zadaného pořadí.
Řešení:
Řešení vychází z programu 04.21. Na začátku programu vložíme do proměnné c hodnotu 1 (jedna). Pomocí cyklu
DO ... LOOP UNTIL vždy zvýšíme hodnotu této proměnné o 1 a otestujeme, zda obsahuje prvočíslo. Pokud ano,
zvýšíme hodnotu proměnné p o 1 (v této proměnné evidujeme počet nalezených prvočísel). Cyklus ukončíme tehdy,
když bude počet nalezených prvočísel shodný se zadaným pořadím. Pak nalezené prvočíslo vytiskneme.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim c, i, n, p As Integer
    Dim prvocislo As Boolean

    Console.Write("Zadejte, kolikate prvocislo chcete najit: ")
    n = Console.ReadLine

    c = 1
    p = 0

    Do
      c = c + 1
      prvocislo = True
      For i = 2 To Math.Round(Math.Sqrt(c))
        If c Mod i = 0 Then prvocislo = False
      Next
      If prvocislo Then p = p + 1
    Loop Until p = n

    Console.WriteLine("{0}.prvocislo: {1}", n, c)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení
Pro studenty:
Uvedený program předpokládá, že prvním prvočíslem je hodnota 2.