Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.25 Největší společný dělitel II

MENU

04.25 Největší společný dělitel II

Zadání:
Sestavte program, který určí největšího společného dělitele dvou přirozených čísel.
Řešení:
Řešení je postaveno na principu odečtení menšího čísla od většího a nahrazení většího čísla tímto rozdílem. Tato akce
se opakuje do té doby, dokud se obě čísla nerovnají. Pokud se rovnají, jejich hodnaota je zároveň největším
společným dělitelem.

Příklad: a=42, b=70
1. b je vetší než a, hodnotu b nahradíme rozdílem b-a: a=42, b=28
2. a je větší než b, hodnotu a nahradíme rozdílem a-b: a=14, b=28
3. b je větší než a, hodnotu b nahradíme rozdílem b-a: a=14, b=14
obě čísla se rovnají, největší společný dělitel je 14
Module Module1

  Sub Main()

    Dim a, b As Integer

    Console.Write("Zadejte prvni cislo: ")
    a = Console.ReadLine
    Console.Write("Zadejte druhe cislo: ")
    b = Console.ReadLine

    If a <= 0 Or b <= 0 Then
      Console.WriteLine("Nelze vypocitat.")
    Else
      Do While a <> b
        If a > b Then
          a = a - b
        Else
          b = b - a
        End If
      Loop
      Console.WriteLine("Nejvetsi spolecny delitel: {0}", a)
    End If

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení

Pro studenty:
Na rozdíl od použití příkazu DO ... LOOP UNTIL v programu 04.24 použití příkazu DO WHILE ... LOOP řeší
problém s nekonečnou smyčkou při zadání dvou shodných hodnot.