Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.27 Součet zlomků a převod výsledku na základní tvar

MENU

04.27 Součet zlomků a převod výsledku na základní tvar

Zadání:
Sestavte program, který sečte dva zlomky a výsledek převede na základní tvar.
Řešení:
Program využívá program 04.25 - hledání největšího společného dělitele. Na začátku programu vypočteme
jmenovatele a čitatele výsledného zlomku. Poté otestujeme, zda jmenovatel není nulový. Pokud ano, vytiskneme
chybové hlášení. Poté otestujeme čitatel na nulovou hodnotu. Pokud ji obsahuje, vytiskneme hlášení o nulovém
zlomku. Pokud ani jedna zadaná hodnota není nulová, zjistíme znaménko výsledného zlomku, absolutní hodnotou
odstraníme znaménka čitatele i jmenovatele a dalčí část programu zjistí největší společný dělitel jmenovatele
a čitatele. Poté čitatel a jmenovatele vydělíme největším společným dělitelem a výsledek vytiskneme včetně znaménka.
Module Module1

  Sub Main()


    Dim a1, b1, a2, b2, a, b, c, j, nsd As Integer
    Dim znamenko As Char

    Console.Write("Zadejte 1.citatel: ")
    a1 = Console.ReadLine
    Console.Write("Zadejte 1.jmenovatel: ")
    b1 = Console.ReadLine
    Console.Write("Zadejte 2.citatel: ")
    a2 = Console.ReadLine
    Console.Write("Zadejte 2.jmenovatel: ")
    b2 = Console.ReadLine

    If b1 = 0 Or b2 = 0 Then
      Console.WriteLine("Nelze vypocitat.")
    Else
      a = a1 * b2 + a2 * b1
      b = b1 * b2
      If a = 0 Then
        Console.WriteLine("Zlomek v zakladnim tvaru: 0")
      Else
        If a * b < 0 Then
          znamenko = "-"
        Else
          znamenko = " "
        End If
      End If
      c = Math.Abs(a)
      j = Math.Abs(b)
      Do While c <> j
        If c > j Then
          c = c - j
        Else
          j = j - c
        End If
      Loop
    End If
    nsd = c
    c = Math.Abs(a) \ nsd
    j = Math.Abs(b) \ nsd

    If j = 1 Then
      Console.WriteLine("Zlomek v zakladnim tvaru: {0}{1}", znamenko, c)
    Else
      Console.WriteLine("Zlomek v zakladnim tvaru: {0}{1}/{2}", znamenko, c, j)
    End If

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení