Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.28 Řešení rovnice I

MENU

04.28 Řešení rovnice I

Zadání:
Sestavte program, který najde dvojici celých čísel z intervalu 1..10, která vyhovuje rovnici 3x-1=2y.
Řešení:
Pomocí dvou vnořených cyklů FOR pro proměnnou x a y prověříme všechny dvojice čísel z intervalu 1..10. Pro každou
dvojici pomocí cyklu FOR vypočteme hodnotu 3^x a 2^y a poté ověříme, zda zadaná dvojice vyhovuje zadané rovnici.
Pokud ano, dvojici vytiskneme.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim x, y, mx, my, i As Integer

    For x = 1 To 10
      For y = 1 To 10
        mx = 1
        my = 1
        For i = 1 To x
          mx = mx * 3
        Next i
        For i = 1 To y
          my = my * 2
        Next i
        If mx - 1 = my Then Console.WriteLine("{0} {1}", x, y)
      Next y
    Next x

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení