Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.29 Řešení rovnice II

MENU

04.29 Řešení rovnice II

Zadání:
Sestavte program, který najde dvojici celých čísel z intervalu 1..10, která vyhovuje rovnici 4a=9b-65.
Řešení:
Pomocí dvou vnořených cyklů FOR pro proměnnou a a a prověříme všechny dvojice čísel z intervalu 1..10. Pro každou
dvojici pomocí cyklu FOR vypočteme hodnotu 4^a a 9^b a poté ověříme, zda zadaná dvojice vyhovuje zadané rovnici.
Pokud ano, dvojici vytiskneme.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim a, b As Integer

    For a = 1 To 10
      For b = 1 To 10
        If 4 ^ a = 9 ^ b - 65 Then Console.WriteLine("{0} {1}", a, b)
      Next b
    Next a

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení