Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.31 Kolikrát padne 6 na dvou kostkách

MENU

04.31 Kolikrát padne 6 na dvou kostkách

Zadání:
Sestavte program, který určí, kolikrát padne hodnota 6 na dvou kostkách ze zadaného počtu hodů.
Řešení:
Pomocí cyklu FOR pro proměnnou i nagenerujeme N-krát hodnoty z intervalu 1..6 (simulace hodu kostkami).
Nagenerované hodnoty otestujeme a pokud padly šestky, zvýšíme proměnnou pocet6 o 1 (jedna). Na konci
programu počet padlých šestek vytiskneme.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim n, pocet6, i, k1, k2 As Integer

    Randomize(Timer)

    Console.Write("Zadejte pocet hodu: ")
    n = Console.ReadLine

    pocet6 = 0

    For i = 1 To n
      k1 = Int(Rnd() * 6) + 1
      k2 = Int(Rnd() * 6) + 1
      If k1 = 6 And k2 = 6 Then
        pocet6 = pocet6 + 1
      End If
    Next i

    Console.WriteLine("Pocet sestek: {0}", pocet6)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení

Pro studenty:
Generátor náhodných čísel musíme zinicializovat příkazem RANDOMIZE, jinak by program tisknul pokaždé stejný výsledek.