Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 04 Cykly -> 04.32 Kolikrát padne součet 7 na dvou kostkách

MENU

04.32 Kolikrát padne součet 7 na dvou kostkách

Zadání:
Sestavte program, který určí, kolikrát padne součet 7 na dvou kostkách ze zadaného počtu hodů.
Řešení:
Pomocí cyklu FOR pro proměnnou i nagenerujeme N-krát hodnoty z intervalu 1..6 (simulace hodu kostkami).
Nagenerované hodnoty otestujeme a pokud padl součet 7, zvýšíme proměnnou pocet7 o 1 (jedna). Na konci
programu počet padlých součtů 7 vytiskneme.
Module Module1

  Sub Main()
  
    Dim n, pocet7, i, k1, k2 As Integer

    Randomize(Timer)

    Console.Write("Zadejte pocet hodu: ")
    n = Console.ReadLine

    pocet7 = 0

    For i = 1 To n
      k1 = Int(Rnd() * 6) + 1
      k2 = Int(Rnd() * 6) + 1
      If k1 + k2 = 7 Then
        pocet7 = pocet7 + 1
      End If
    Next i

    Console.WriteLine("Pocet souctu 7: {0}", pocet7)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení

Pro studenty:
Generátor náhodných čísel musíme zinicializovat příkazem RANDOMIZE, jinak by program tisknul pokaždé stejný výsledek.