Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 05 Jednorozměrná pole -> 05.01 Hledání pozice zadané hodnoty v poli

MENU

05.01 Hledání pozice zadané hodnoty v poli

Zadání:
Sestavte program, který nalezne v poli náhodných čísel zadanou hodnotu a vypíše její pozice
Řešení:
Pro jednoduchost vyřešíme program na poli o 20 prvcích z intervalu 1..10.
Pomocí prvního cyklu FOR pro proměnnou i nagenerujeme 20 hodnot z intervalu 1..10, vložíme je do pole na příslušné
pozice a zároveň je vytiskneme. V druhém cyklu FOR zkontrolujeme, zda hodnota na pozici i odpovídá hledané
hodnotě. Pokud ano, pozici vytiskneme.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim pole(19) As Byte
    Dim i, h As Integer

    Randomize(Timer)

    Console.Write("Zadejte hledanou hodnotu: ")
    h = Console.ReadLine

    Console.WriteLine("Pole:")

    For i = 0 To 19
      pole(i) = Rnd() * 10
      Console.Write("{0} ", pole(i))
    Next

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Hledane pozice: ")

    For i = 0 To 19
      If pole(i) = h Then Console.Write("{0} ", i)
    Next

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení

Pro studenty:
Generátor náhodných čísel musíme zinicializovat příkazem RANDOMIZE, jinak by program tisknul pokaždé stejný výsledek.