Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 05 Jednorozměrná pole -> 05.02 Součet čísel v poli

MENU

05.02 Součet čísel v poli

Zadání:
Sestavte program, který načte do pole čísla (max. 100) a vypočte jejich součet
Řešení:
Pomocí prvního cyklu FOR pro proměnnou i načteme n hodnot a vložíme je do pole na příslušné pozice. V druhém
cyklu FOR sečteme všechny hodnoty v poli do proměnné soucet.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim pole(99), soucet As Double
    Dim i, n As Integer

    Console.Write("Zadejte pocet cisel: ")
    n = Console.ReadLine

    For i = 0 To n - 1
      Console.Write("Zadejte {0}.cislo: ", i + 1)
      pole(i) = Console.ReadLine
    Next

    soucet = 0

    For i = 0 To n - 1
      soucet = soucet + pole(i)
    Next

    Console.WriteLine("Soucet cisel: {0}", soucet)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení

Pro studenty:
Oba cykly FOR se dají spojit do jednoho cyklu:
Module Module1

  Sub Main()

    Dim pole(99), soucet As Double
    Dim i, n As Integer

    Console.Write("Zadejte pocet cisel: ")
    n = Console.ReadLine

    soucet = 0

    For i = 0 To n - 1
      Console.Write("Zadejte {0}.cislo: ", i + 1)
      pole(i) = Console.ReadLine
      soucet = soucet + pole(i)
    Next

    Console.WriteLine("Soucet cisel: {0}", soucet)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module