Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 05 Jednorozměrná pole -> 05.03 Naplnění pole posloupností čísel

MENU

05.03 Naplnění pole posloupností čísel

Zadání:
Sestavte program, který Vyplní pole prvky posloupnosti, kde každý prvek se dán součtem předchozích dvou prvků
Řešení:
Pomocí prvního cyklu FOR pro proměnnou i vypočteme prvky od třetího do n-tého a vložíme je na příslušné
pozice. Prvek pole zároveň vytiskneme.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim pole(9999), i, n As Integer
    Dim s As String

    Console.Write("Zadejte prvni prvek posloupnosti: ")
    pole(0) = Console.ReadLine
    Console.Write("Zadejte druhy prvek posloupnosti: ")
    pole(1) = Console.ReadLine
    Console.Write("Zadejte pocet prvku: ")
    n = Console.ReadLine

    Console.Write("Posloupnost: ")

    For i = 2 To n - 1
      pole(i) = pole(i - 1) + pole(i - 2)
      Console.Write("{0} ", pole(i))
    Next

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení