Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 05 Jednorozměrná pole -> 05.05 Aplikace funkce signum na pole a naplnění výsledkem druhého pole

MENU

05.05 Aplikace funkce signum na pole a naplnění výsledkem druhého pole

Zadání:
Sestavte program, který nageneruje pole o 15 prvcích hodnotami z intervalu -10..10. Do druhého pole na pozici kladných čísel z prvního pole umístí hodnotu -1, nulové ponechá a na pozici kladných vloží hodnotu +1 (funkce signum). Obě pole vytiskne.
Řešení:
Pro jednoduchost budeme generovat hodnoty prvků pole z intervalu -10..+10 (pole1(i)=Rnd()*21-10).
Pomocí cyklu FOR nagenerujeme každou hodnotu prvku pole, vložíme jí na příslušnou pozici a hned otestujeme,
zda je menší, rovno či větší než nula a na základě výsledku do druhého pole vložíme hodnotu -1, 0 nebo +1.
Na konci programu pomocí cyklu FOR obě pole vytiskneme.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim pole1(14), pole2(14), i As Integer
    Randomize(Timer)

    For i = 0 To 14
      pole1(i) = Rnd() * 21 - 10
      If pole1(i) < 0 Then pole2(i) = -1
      If pole1(i) = 0 Then pole2(i) = 0
      If pole1(i) > 0 Then pole2(i) = 1
    Next

    Console.Write("Původní pole: ")

    For i = 0 To 14
      Console.Write("{0} ", pole1(i))
    Next

    Console.WriteLine()

    Console.Write("Nové pole:  ")

    For i = 0 To 14
      Console.Write(" {0}", pole2(i))
    Next

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení