Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 06 Dvojrozměrná pole -> 06.03 Aritmetický průměr kladných sudých hodnot pole

MENU

06.03 Aritmetický průměr kladných sudých hodnot pole

Zadání:
Sestavte program, který nageneruje pole MxN náhodných čísel a vypočte aritmetický průměr z kladných sudých čísel.
Řešení:
Pro práci s polem použijeme dva vnořené cykly FOR.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim pole(99, 99), m, n, i, j, pocet, soucet As Integer
    Dim ap As Double

    Console.Write("Zadejte pocet radku: ")
    m = Console.ReadLine
    Console.Write("Zadejte pocet sloupcu: ")
    n = Console.ReadLine

    Randomize(Timer)

    soucet = 0
    pocet = 0

    For i = 0 To m - 1
      For j = 0 To n - 1
        pole(i, j) = Rnd() * 100 - 50
        If pole(i, j) Mod 2 = 0 And pole(i, j) > 0 Then
          soucet += pole(i, j)
          pocet += 1
        End If
        Console.Write("{0}", pole(i, j))
      Next
      Console.WriteLine()
    Next

    ap = soucet / pocet

    Console.WriteLine("Aritmeticky soucet kladnych sudych cisel: {0:0.000}", ap)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení