Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 07 Podprogramy -> 07.07 Funkce - hledání nejmenšího a největšího prvku v poli

MENU

07.07 Funkce - hledání nejmenšího a největšího prvku v poli

Zadání:
Sestavte funkce, které vyhledají nejmenší a největší prvek v poli.
Module Module1

  Function najdimax(ByVal p() As Integer)
    Dim i, max As Byte
    max = p(1)
    For i = 2 To 99
      If p(i) > max Then max = p(i)
    Next
    najdimax = max
  End Function

  Function najdimin(ByVal p() As Integer)
    Dim i, min As Byte
    min = p(1)
    For i = 2 To 99
      If p(i) < min Then min = p(i)
    Next
    najdimin = min
  End Function

  Sub Main()

    Dim p1(99), i, m1, m2 As Integer

    Randomize(Timer)

    For i = 0 To 99
      p1(i) = Rnd() * 100
    Next

    m1 = najdimax(p1)
    m2 = najdimin(p1)

    Console.WriteLine("Maximum: {0}", m1)
    Console.WriteLine("Minimum: {0}", m2)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení