Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 08 Knihovny ->08.02 Goniometrické funkce

MENU

08.02 Goniometrické funkce

Zadání:
Sestavte knihovnu, která bude obsahovat goniometrické funkce nedefinované v jazyce Basic. Tuto knihovnu použijte ve vlastním programu.
Public Class Class1

  Public Shared Function cotg(ByVal x As Double) As Double
    cotg = Math.Cos(x) / Math.Sin(x)
  End Function

  Public Shared Function arcsin(ByVal x As Double) As Double
    arcsin = Math.Atan(x / Math.Sqrt(1 - x ^ 2))
  End Function

  Public Shared Function arccos(ByVal x As Double) As Double
    arccos = Math.PI / 2 - arcsin(x)
  End Function

  Public Shared Function arccotan(ByVal x As Double) As Double
    arccotan = Math.PI / 2 - Math.Atan(x)
  End Function

End Class
Module Module1

  Sub Main()

    Dim x, y As Double
    Dim z As Char

    Console.Write("Zadejte hodnotu: ")
    x = Console.ReadLine
    Console.WriteLine("-----------------------------------")
    Console.WriteLine("1 sinus")
    Console.WriteLine("2 cosinus")
    Console.WriteLine("3 tangens")
    Console.WriteLine("4 cotangens")
    Console.WriteLine("5 arcussinus")
    Console.WriteLine("6 arcuscosinus")
    Console.WriteLine("7 arcustangens")
    Console.WriteLine("8 arcuscotangens")
    Console.WriteLine("-----------------------------------")

    Console.Write("Zadejte funkci: ")
    y = Console.ReadLine

    Select Case y
      Case "1"
        y = Math.Sin(x)
        Console.WriteLine("sin({0:0.000})={1:0.000}", x, y)
      Case "2"
        y = Math.Cos(x)
        Console.WriteLine("cos({0:0.000})={1:0.000}", x, y)
      Case "3"
        y = Math.Tan(x)
        Console.WriteLine("tg({0:0.000})={1:0.000}", x, y)
      Case "4"
        y = ClassLibrary1.Class1.cotg(x)
        Console.WriteLine("cotg({0:0.000})={1:0.000}", x, y)
      Case "5"
        y = ClassLibrary1.Class1.arcsin(x)
        Console.WriteLine("arcsin({0:0.000})={1:0.000}", x, y)
      Case "6"
        y = ClassLibrary1.Class1.arccos(x)
        Console.WriteLine("arccos({0:0.000})={1:0.000}", x, y)
      Case "7"
        y = Math.Atan(x)
        Console.WriteLine("arctg({0:0.000})={1:0.000}", x, y)
      Case "8"
        y = ClassLibrary1.Class1.arccotan(x)
        Console.WriteLine("arccotg({0:0.000})={1:0.000}", x, y)
      Case Else
        Console.WriteLine("Neznama funkce")
    End Select

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení