Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 09 Soubory ->09.04 Načtení a zobrazení Morseovy abecedy

MENU

09.04 Načtení a zobrazení Morseovy abecedy

Zadání:
Sestavte program, který načte z textového souboru Morseovu abecedu a zobrazí ji.
Řešení:
Pomocí příkazu FileOpen otevřeme soubor s Morseovou abecedou pro čtení. Pomocí cyklu WHILE čteme
ze souboru všechny řádky a tiskneme je na obrazovku.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim radek As String

    FileOpen(1, "morse.txt", OpenMode.Input)

    While Not EOF(1)
      radek = LineInput(1)
      Console.WriteLine("{0}", radek)
    End While

    FileClose(1)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení