Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 09 Soubory ->09.05 Převod textu do Morseovy abecedy

MENU

09.05 Převod textu do Morseovy abecedy

Zadání:
Sestavte program, který převede textový soubor do Morseovy abecedy.
Řešení:
Pomocí příkazu FileOpen otevřeme soubor s Morseovou abecedou pro čtení. Pomocí cyklu FOR čteme ze souboru
všechny řádky, smažeme z nich první písmeno a mezeru a znak v Morseově abecedě zapíšeme na příslušné místo v poli
morse. Po načtení všech znaků soubor morse.txt zavřeme.
Otevřeme vstupní a výstupní soubor. Pomocí cyklu FOR čteme všechny znaky ze vstupního souboru, převedeme
je do Morseovy abecedy a zapíšeme do výstupního souboru.
Na konci programu oba soubory zavřeme.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim radek As String
    Dim morse(25) As String
    Dim i As Integer
    Dim znak As Char

    FileOpen(1, "morse.txt", OpenMode.Input)

    For i = 0 To 25
      radek = LineInput(1)
      morse(i) = Right(radek, Len(radek) - 2)
    Next i

    FileClose(1)

    FileOpen(2, "vstup.txt", OpenMode.Input)
    FileOpen(3, "vystup.txt", OpenMode.Output)

    radek = LineInput(2)
  
    For i = 1 To Len(radek)
      znak = UCase(radek(i - 1))
      Select Case UCase(znak)
        Case "A" To "Z"
          Print(3, "/" & morse(Asc(znak) - Asc("A")))
        Case " "
          Print(3, "/")
      End Select
    Next i

    Print(3, "/")

    FileClose(2)
    FileClose(3)

  End Sub

End Module
program ke stažení