Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 11 Záznamy ->11.01 Vytvoření záznamu a jeho naplnění hodnotami

MENU

11.01 Vytvoření záznamu a jeho naplnění hodnotami

Zadání:
Sestavte program, který vytvoří proměnnou typu záznam a naplní ji hodnotami.
Řešení:
V programu vytvoříme proměnnou clovek typu záznam (Structure), která bude obsahovat položky jmeno, prijmeni,
vek a zaplaceno. Položky zaplníme hodnotami ve dvou variantách - přímo a s použitím příkazu With. V obou variantách
obsah proměnné clovek vytiskneme.
Module Module1

  Structure clovek
    Dim jmeno, prijmeni As String
    Dim vek As Byte
    Dim zaplaceno As Boolean
  End Structure

  Sub Main()

    Dim c As clovek

    ' varianta 1
    c.jmeno = "Jan"
    c.prijmeni = "Novak"
    c.vek = 35
    c.zaplaceno = True

    Console.WriteLine("{0} {1} {2} {3}", c.jmeno, c.prijmeni, c.vek, c.zaplaceno)

    ' varianta 2
    With c
      .jmeno = "Jan"
      .prijmeni = "Novak"
      .vek = 35
      .zaplaceno = True
      Console.WriteLine("{0} {1} {2} {3}", .jmeno, .prijmeni, .vek, .zaplaceno)
    End With

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení