Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 11 Záznamy ->11.02 Práce s typovým polem

MENU

11.02 Práce s typovým polem

Zadání:
Sestavte program, který načte z textového souboru seznam obyvatel, uloží ho do typového pole, data vytiskne a uloží do typového souboru.
Řešení:
Program využívá všech předchozích kapitol a programů, pokuste se sami vypracovat vývojový diagram a zjistit,
jakým způsobem program pracuje.
Module Module1

  Structure clovek
    Dim jmeno, prijmeni As String
    Dim vek As Byte
  End Structure

  Sub Main()

    Dim obyvatele(1000) As clovek
    Dim s As String
    Dim pozice, i, pocet As Integer

    FileOpen(1, "obyvatele.txt", OpenMode.Input)
 
    pozice = 1
    pocet = 0
    Do
      pocet = pocet + 1
      s = LineInput(1)
      obyvatele(pozice).jmeno = Left(s, InStr(s, " ") - 1)
      s = Replace(s, obyvatele(pozice).jmeno, "")
      s = LTrim(s)
      obyvatele(pozice).prijmeni = Left(s, InStr(s, " ") - 1)
      s = Replace(s, obyvatele(pozice).prijmeni, "")
      s = LTrim(s)
      obyvatele(pozice).vek = 0
      For i = 0 To Len(s) - 1
        obyvatele(pozice).vek = obyvatele(pozice).vek * 10 + (Asc(s(i)) - Asc("0"))
      Next i
      pozice += 1
    Loop Until EOF(1)

    FileClose(1)

    Console.WriteLine("Prijmeni Jmeno Vek")

    For i = 1 To pocet
      Console.WriteLine("{0} {1} {2}", obyvatele(i).prijmeni, obyvatele(i).jmeno,
                obyvatele(i).vek)
    Next i

    FileOpen(2, "obyvatele.dat", OpenMode.Random)
    For i = 1 To pocet
      FilePut(2, obyvatele(i))
    Next i
    FileClose(2)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení