Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 11 Záznamy ->11.03 Práce s typovým souborem

MENU

11.03 Práce s typovým souborem

Zadání:
Sestavte program, který načte z typového souboru seznam obyvatel a vypočte průměrný věk.
Řešení:
Program využívá všech předchozích kapitol a programů, pokuste se sami vypracovat vývojový diagram a zjistit,
jakým způsobem program pracuje.
Module Module1

  Structure clovek
    Dim jmeno, prijmeni As String
    Dim vek As Byte
  End Structure

  Sub Main()

    Dim c As clovek
    Dim pocet, soucet As Integer
    Dim prumer As Double

    FileOpen(1, "obyvatele.dat", OpenMode.Random)

    pocet = 0
    soucet = 0
    Do
      pocet += 1
      FileGet(1, c)
      soucet = soucet + c.vek
    Loop Until EOF(1)

    FileClose(1)

    prumer = soucet / pocet

    Console.WriteLine("Pocet obyvatel: {0}", pocet)
    Console.WriteLine("Prumerny vek: {0:0.000}", prumer)

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení