Navigace: Hlavní stránka -> Jazyk C -> 03 Podmínky -> 03.05 Vytiskne zadané 3 hodnoty ve vzestupném pořadí

MENU

03.05 Vytiskne zadané 3 hodnoty ve vzestupném pořadí

Zadání:
Sestavte program, který vytiskne tři zadané hodnoty ve vzestupném pořadí.

Řešení:
Při řešení programu použijeme tři pomocné proměnné min, stred a max.
Nejprve porovnáme první dvě hodnoty a podle jejich hodnoty je rozřadíme do proměnných min a max.
Poté porovnáme třetí zadanou hodnotu s hodnotami proměnných min a max a dosadíme do proměnné stred
příslušnou hodnotu.
#include "stdafx.h"
#include "math.h"
#include 

using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int a,b,c,min,stred,max;

	printf("Zadejte prvni celociselnou hodnotu: ");
	scanf_s("%d",&a,1);
	printf("Zadejte druhou celociselnou hodnotu: ");
	scanf_s("%d",&b,1);
	printf("Zadejte treti celociselnou hodnotu: ");
	scanf_s("%d",&c,1);
  
  if (a>b)
	{
    max=a;
    min=b;
	}
  else
	{
    min=a;
    max=b;
	}

  if (c>max)
	{
    stred=max;
    max=c;
	}
  else
    if (c<min)
	  {
     stred=min;
     min=c;
	  }
    else stred=c;

   printf("%d %d %d\n",min,stred,max);
		 
	system("pause");
	return 0;
}
program ke stažení