Navigace: Hlavní stránka -> Jazyk C -> 05 Jednorozměrná pole -> 05.02 Součet čísel v poli

MENU

05.02 Součet čísel v poli

Zadání:
Sestavte program, který načte do pole čísla (max. 100) a vypočte jejich součet
Řešení:
Pomocí prvního cyklu FOR pro proměnnou i načteme n hodnot a vložíme je do pole na příslušné pozice. V druhém
cyklu FOR sečteme všechny hodnoty v poli do proměnné soucet.
#include "stdafx.h"
#include "math.h"
#include 

using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	float pole[100];
  int i,n;
  float soucet;

  printf("Zadejte pocet cisel: ");
  scanf_s("%d",&n,1);

  for (i=0;i<n;i++)
	{
    printf("Zadejte %d.cislo: ",i+1);
    scanf_s("%f",&pole[i],1);
	}

  soucet=0;

  for (i=0;i<n;i++) soucet+=pole[i];

  printf("Soucet cisel: %.3f\n",soucet);

  system("pause");
	return 0;
}
program ke stažení