Navigace: Hlavní stránka -> Jazyk C -> 06 Dvojrozměrná pole -> 06.01 Naplnění pole náhodnými čísly a tisk pole

MENU

06.01 Naplnění pole náhodnými čísly a tisk pole

Zadání:
Sestavte program, který nageneruje pole o rozměrech 10x10 náhodnými čísly a pole vytiskne.
Řešení:
Tento program slouží jako ukázka práce s dvojrozměrnými poli. Téměř vždy, když pracujeme s vícerozměrnými
poli, přistupujeme k jejich prvkům pomocí vnořených příkazů FOR.
#include "stdafx.h"
#include "math.h"
#include 
#include 
#include 

using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int pole[10][10];
  int i,j;

	srand((int)time(NULL));

  for (i=0;i<10;i++)
    for (j=0;j<10;j++)
     pole[i][j]=rand()%100;

  for (i=0;i<10;i++)
	{
    for (j=0;j<10;j++)
     printf("%3d",pole[i][j]);
    printf("\n");
	}

	printf("\n");

  system("pause");
	return 0;
}
program ke stažení