Navigace: Hlavní stránka -> Jazyk C -> 07 Podprogramy -> 07.02 Funkce - libovolná mocnina

MENU

07.02 Funkce - libovolná mocnina

Zadání:
Sestavte funkce pro výpočet libovolné mocniny.
Řešení:
Funkce bude mít reálný vstup i výstup. Mocninu vypočteme pomocí funkce logf a exp.
#include "stdafx.h"
#include "math.h"
#include 

using namespace std;

float mocnina(float x, float y)
{
  float mocnina=exp(y*logf(x));
  return mocnina;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	float a,b,c;

  printf("Zadejte zaklad mocniny: ");
  scanf_s("%f",&a,1);
  printf("Zadejte mocninu: ");
  scanf_s("%f",&b,1);

  c=mocnina(a,b);

  printf("%.3f ^ %.3f = %.3f\n",a,b,c);
 
	system("pause");
	return 0;
}
program ke stažení