Navigace: Hlavní stránka -> Jazyk C -> 07 Podprogramy -> 07.04 Funkce - součet, rozdíl, součin a podíl dvou čísel

MENU

07.04 Funkce - součet, rozdíl, součin a podíl dvou čísel

Zadání:
Sestavte funkce, které vypočtou ze dvou čísel součet, rozdíl, součin a podíl.
Řešení:
Funkce budou mít vstupy i výstupy reálné.
#include "stdafx.h"
#include "math.h"
#include 

using namespace std;

float soucet (float a, float b)
{
  float c=a+b;
	return c;
}

float rozdil (float a, float b)
{
  float c=a-b;
	return c;
}

float soucin (float a, float b)
{
  float c=a*b;
	return c;
}

float podil (float a, float b)
{
  float c=a/b;
	return c;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	float x,y,v1,v2,v3,v4;

  printf("Zadejte prvni cislo: ");
  scanf_s("%f",&x,1);
  printf("Zadejte druhe cislo: ");
  scanf_s("%f",&y,1);

  v1=soucet(x,y);
  v2=rozdil(x,y);
  v3=soucin(x,y);
  v4=podil(x,y);

  printf("Soucet=%.3f\n",v1);
  printf("Rozdil=%.3f\n",v2);
  printf("Soucin=%.3f\n",v3);
  printf("Podil=%.3f\n",v4);
 
	system("pause");
	return 0;
}
program ke stažení