Navigace: Hlavní stránka -> Jazyk C -> 08 Knihovny ->08.02 Goniometrické funkce

MENU

08.02 Goniometrické funkce

Zadání:
Sestavte knihovnu, která bude obsahovat goniometrické funkce nedefinované v jazyce C. Tuto knihovnu použijte ve vlastním programu.
#include "stdafx.h"
#include "gonfce.h"
#include 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	float x,y;
  char z;

	printf("Zadejte hodnotu: ");
	scanf_s("%f",&x,1);
  printf("-----------------------------------\n");
  printf("1 sinus\n");
  printf("2 cosinus\n");
  printf("3 tangens\n");
  printf("4 cotangens\n");
  printf("5 arcussinus\n");
  printf("6 arcuscosinus\n");
  printf("7 arcustangens\n");
  printf("8 arcuscotangens\n");
  printf("-----------------------------------\n");
  printf("Zadejte funkci: ");
	scanf_s("\n%c",&z,1);
	
  switch (z)
	{
	case '1':
      y=sin(x);
      printf("sin(%.3f)=%.3f\n",x,y);
      break;
  case '2':
      y=cos(x);
      printf("cos(%.3f)=%.3f\n",x,y);
      break;
  case '3':
      y=tan(x);
      printf("tg(%.3f)=%.3f\n",x,y);
      break;
  case '4':
      y=cotg(x);
      printf("cotg(%.3f)=%.3f\n",x,y);
      break;
  case '5':
      y=asin(x);
      printf("arcsin(%.3f)=%.3f\n",x,y);
      break;
  case '6':
      y=acos(x);
      printf("arccos(%.3f)=%.3f\n",x,y);
      break;
  case '7':
      y=atan(x);
      printf("arctg(%.3f)=%.3f\n",x,y);
      break;
  case '8':
      y=arccotg(x);
      printf("arccotg(%.3f)=%.3f\n",x,y);
      break;
	default:
		  printf("Neznama funkce\n");
	}

	system("pause");

	return 0;
}
#include "stdafx.h"
#include 
#include "math.h"

float cotg(float x);
float arccotg(float x);
#include "stdafx.h"
#include 
#include "math.h"

float cotg(float x)
{
  float c=cos(x)/sin(x);
  return c;
}

float arccotg(float x)
{
  const float pi=3.1415926;
  float c=pi/2-atan(x);
  return c;
}
program ke stažení