Navigace: Hlavní stránka -> Jazyk C -> 09 Soubory ->09.03 Přečtení čísel ze souboru, jejich součet a uložení součtu

MENU

09.03 Přečtení čísel ze souboru, jejich součet a uložení součtu

Zadání:
Sestavte program, který přečte z typového souboru náhodná čísla, vypočte jejich součet a vloží ho na konec souboru.
Řešení:
Pomocí příkazu FileOpen otevřeme soubor pro čtení. Pomocí cyklu DO ... WHILE čteme ze souboru všechna
čísla, přičítáme je do součtu a na konci programu zapíšeme součet na konec souboru.
#include "stdafx.h"
#include 
#include "stdio.h"
#include 
#include 
#include 
#include 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	FILE *fh;
    int cislo,soucet;

	fopen_s(&fh,"data.dat", "r");

	soucet=0;

	do
	{
		fscanf_s(fh,"%d\n",&cislo);
		soucet+=cislo;
	}
	while (!feof(fh));

	fclose(fh);

	fopen_s(&fh,"data.dat", "a");
	fprintf(fh,"%d\n",soucet);
	fclose(fh);

	system("pause");

	return 0;
}

program ke stažení