Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 03 Podmínky -> 03.02 Test, zda zadaný trojúhelník pomocí 3 stran je pravoúhlý

MENU

03.02 Test, zda zadaný trojúhelník pomocí 3 stran je pravoúhlý

Zadání:
Sestavte program, který určí, zda zadané tři hodnoty mohou být stranami pravoúhlého trojúhelníku.
Řešení:
Tři hodnoty mohou být stranami pravoúhlého trojúhelníku v případě, že z těchto hodnot lze sestrojit trojúhelník
(viz. 03.01) a zároveň vyhovují vztahu:
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var a,b,c:real;

begin

  write('Zadejte preponu a:');
  readln(a);
  write('Zadejte preponu b:');
  readln(b);
  write('Zadejte odvesnu c:');
  readln(c);
  
  if (a>0) and (b>0) and (c>0) and (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then
   if sqr(a)+sqr(b)=sqr(c) then
     writeln('Trojuhelnik je pravouhly')
   else
     writeln('Trojuhelnik neni pravouhly')
  else
   writeln('Nezadany strany trojuhelniku');

  readln;
end.
program ke stažení
Pro studenty:
V Pascalu je nutné jednotlivé podmínky v příkazu IF umístit do závorek, logické operátory and, or a not mají vyšší prioritu, než matematické operátory.