Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 06 Dvojrozměrná pole -> 06.01 Naplnění pole náhodnými čísly a tisk pole

MENU

06.01 Naplnění pole náhodnými čísly a tisk pole

Zadání:
Sestavte program, který nageneruje pole o rozměrech 10x10 náhodnými čísly a pole vytiskne.
Řešení:
Tento program slouží jako ukázka práce s dvojrozměrnými poli. Téměř vždy, když pracujeme s vícerozměrnými
poli, přistupujeme k jejich prvkům pomocí vnořených příkazů FOR.
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var pole:array[1..10,1..10] of byte;
  i,j:byte;

begin

  randomize;

  for i:=1 to 10 do
   for j:=1 to 10 do
     pole[i,j]:=random(100);

  for i:=1 to 10 do
   begin
     for j:=1 to 10 do
      write(pole[i,j]:4);
     writeln;
   end;

  readln;

end.
program ke stažení

Pro studenty:
Program by se dal zjednodušit spojením vnořených cyklů:
  for i:=1 to 10 do
   begin
     for j:=1 to 10 do
      pole[i,j]:=random(100);
      write(pole[i,j]:4);
     writeln;
   end;
Pro přehlednost byly vnořené cykly odděleny na část generování náhodných čísel a na část tisku pole.
Příkaz writeln; je použit, aby se po vytištění každého řádku odřádkovalo.