Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 06 Dvojrozměrná pole -> 06.05 Výpočet součtů řádků a sloupců pole

MENU

06.05 Výpočet součtů řádků a sloupců pole

Zadání:
Sestavte program, který nageneruje pole MxN náhodných čísel a vypočte součet všech řádků a sloupců.
Řešení:
Pro vyřešení příkladu použijeme pole, kterému k nagenerovaným číslům přidáme jeden sloupec a jeden řádek, které
použijeme pro uložení součtu řádků a sloupců. Tento přidaný řádek a sloupec musíme na začátku programu vynulovat.
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var pole:array[1..100,1..100] of integer;
  m,n,i,j:integer;

begin

  write('Zadejte pocet radku: ');
  readln(m);
  write('Zadejte pocet sloupcu: ');
  readln(n);

  randomize;

  for i:=1 to m do
   for j:=1 to n do
   begin
     pole[i,n+1]:=0;
     pole[m+1,j]:=0;
   end;

  for i:=1 to m do
   for j:=1 to n do
     pole[i,j]:=random(10);

  for i:=1 to n do
   for j:=1 to n do
   begin
     pole[i,n+1]:=pole[i,n+1]+pole[i,j];
     pole[m+1,j]:=pole[m+1,j]+pole[i,j];
   end;

  for i:=1 to m+1 do
  begin
   for j:=1 to n+1 do
     if (i<>m+1) or (j<>n+1) then write(pole[i,j]:4);
   writeln;
  end;

  readln;

end.
program ke stažení