Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 07 Podprogramy -> 07.02 Funkce - libovolná mocnina

MENU

07.02 Funkce - libovolná mocnina

Zadání:
Sestavte funkce pro výpočet libovolné mocniny.
Řešení:
Funkce bude mít reálný vstup i výstup. Mocninu vypočteme pomocí funkce ln a exp.
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

function mocnina(x,y:real):real;
begin
   mocnina:=exp(y*ln(x));
end;

var a,b,c:real;

begin

   write('Zadejte zaklad mocniny: ');
   readln(a);
   write('Zadejte mocninu: ');
   readln(b);

   c:=mocnina(a,b);

   writeln(a:0:3,'^',b:0:3,'=',c:0:3);

   readln;

end.
program ke stažení